Noticies

09/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 150.000 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent al Programa d’inversions, per l’execució de l’obra “Execució del Mur al carrer Major, 10”; amb un pressupost de 194.104,64 euros.
26/08/2020 Actualitat
En data 2 de juliol de 2020, el Sr. Francesc Illa Viladomiu, amb NIF 46236740R, ha sol·licitat a l’ajuntament llicència ambiental amb declaració d’impacte ambiental per a l’activitat de càmping que s’ha d’ubicar a la parcel·la 14 del polígon 9, d’aquest municipi. D’acord amb l’article 41 de la Llei...
31/01/2020 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 39.708,48 euros dins les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per a l’obra de “Renovació parcial de la canonada d’abastament d’aigua”.
15/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 1.226,06 euros dins les Bases per a la millora de les instal.lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2019.
15/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 803,33 euros dins les Bases per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2019.
03/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 4.592,10 € per a la implantació de mesures recollides als Plans D’acció d’Energia Sostenible (PAES) per dur a terme la següent actuació: - Millora de l’Eficiència Energètica de l’Enllumenat Públic del nucli...
09/08/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 48.809,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, corresponent a l’obra “Pavimentació de la zona nord de Segura” amb un pressupost de 199.902,61 euros.
09/08/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 75.536,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2017, corresponent a l’obra “Pavimentació de la zona nord de Segura” amb un pressupost de 199.902,61 euros.
08/08/2019
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 5.000 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al sosteniment lloc secretaria-intervenció; amb un pressupost de 10.000 euros.
08/08/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 18.678 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa d’inversions, per l’execució de l’obra de Soterrament línea eléctrica enllumenat públic; amb un pressupost de 32.287,17 euros

Pàgines