Noticies

28/04/2023 Subvencions
Concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a l'exercici 2022. Línia 2 - Salut La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 5.206,73 € Realització de les analítiques...
21/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022 per import de 1.639,79 € per a dur a terme l’actuació: "Adquisició servidor...
06/10/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a municipis petits , ha atorgat a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 120.000€ per a l'obra de "Renovació de carrers" de Savallà del Comtat.
06/10/2022 Subvencions
La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a inversions , ha atorgat a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 114.270,70€ per a l'obra de "Renovació de carrers" de Savallà del Comtat.
30/09/2022 Subvencions
Concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per a projectes i activitats culturals o d’interès per la ciutadania, de caràcter singular. Convocatòria 2022. Llibre pregons Savallà. La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 1...
30/09/2022 Subvencions
Concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a l'exercici 2022. Línia 2 - Salut La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 5.206,73 €
12/09/2022 Subvencions
Concessió d'una subvenció nominativa de 43.000€ a l'Ajuntament de Savallà del Comtat per a la Reparació d'urgència del campanar i la teulada de l'església de Sant Pere de Savallà del Comtat.
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2022, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 66.536,09 € per a dur a terme l’actuació: "Revestiment amb pedra del mur del carrer Major" amb un pressupost d’execució material de...
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2022, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 3.000 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals de tot...
10/01/2022 Subvencions
Concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a l'exercici 2021. Línia 2 - Protecció salut pública: La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 3.992,68 €

Pàgines