Ajuntament

Adreça: Carrer Major, 13

CP: 43427

Telèfon: 977 88 01 37

Fax: 977 88 01 37

Correu electrònic: aj.savalla@altanet.org

CIF: P4314500B

Atenció al públic: Divendres de 10 a 13 h.

Alcalde: Joan Altimís Santacana (629088329)

Secretària: Maria Assumpció Canela Corbella

Població en règim de consell obert

Joan Altimís Santacana, l'Alcalde

 

 

Delegació de vot pel Consell Obert

Subscriure a