Noticies

01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2022, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 66.536,09 € per a dur a terme l’actuació: "Revestiment amb pedra del mur del carrer Major" amb un pressupost d’execució material de...
01/03/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2022, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 3.000 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals de tot...
10/01/2022 Subvencions
Concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a l'exercici 2021. Línia 2 - Protecció salut pública: La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 3.992,68 €
19/05/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2021, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 3.000 euros per a despeses corrents.
15/01/2021 Subvencions
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA SUBVENCIÓ DESTINADES A LA MILLORA DE LES INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL CONVOCATÒRIA 2020 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 2.979,50 € per a la millora de les instal...
15/01/2021 Subvencions
Diputació de Tarragona: Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2020 La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat, una subvenció de 2.223,68 €, per al control...
12/01/2021 Subvencions
El Departament de Cultura (Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural) de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 20.000 euros, per a la reparació urgent de l'església de Savallà del Comtat, per a l’any 2020
12/01/2021 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de SAVALLÀ DEL COMTAT una subvenció de 4.621,41€ amb matèria de Protecció de la Salut Pública amb motiu de la COVID19. Exercici 2020.
13/11/2020
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 5.921,47€ per a la implantació de mesures recollides als Plans D'acció d'Energia Sostenible (PAES) per dur a terme la següent actuació: - Millora de l'Eficiència Energètica de l'Enllumenat a Segura:...
09/11/2020 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 3.000 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2020, corresponent a despeses corrents; que es destinarà el 100% a la Reparació, conservació i manteniment de camins municipals.

Pàgines