Noticies

22/05/2024 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l' Ajuntament de Savallà del Comtat, la subvenció per al foment de l'ocupació local 2023 del Camp de Tarragona les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès per import de 9.244,36 € , que s'han destinat a la contractació d'una auxiliar administrativa a mitja...
30/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit en la línia 3 socorrisme desfibril.ladors municipals a l'Ajuntament del Savallà del Comtat una subvenció de 2.532,90€, sobre un pressupost elegible de 3.136,32€ (80,76% concedit).
27/11/2023 Subvencions
Subvencions de protecció de la salut pública per al control sanitari de l’aigua de consum humà, l’aigua de les piscines municipals i la legionel·la a les instal·lacions municipals, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023. La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a...
03/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2023, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 3.000 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals de tot...
02/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l’ajuntament de Savallà del Comtat la subvenció per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC Millora de la climatització del local social de Savallà: Import de l’actuació: 34.833,95€ % concedit: 91,11% Subvenció atorgada: 31.737,42 €
02/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat, en aquesta línia una subvenció de 3.077,04 € amb un pressupost elegible de 3.161,02€ i un % concedit de 97,34% per a la prevenció incendis forestals.
02/11/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l’ajuntament de Savallà del Comtat, en aquesta línia una subvenció de 8.662,22€ sobre un pressupost elegible de 10.000€ amb un % concedit del 86,62% per: Plagues urbanes i gestió animals domèstics.
19/10/2023 Subvencions
La Diputació de Tarragona , ha concedit a l’ajuntament de Savallà del Comtat, la subvenció per a la transició energètica i acció climàtica, PAESC, tipus 2: Instal.lació fotovoltaica per autoconsum al local social. Import de l’actuació: 17.774,90 € Pressupost Elegible: 17.474,50€ % concedit: 98%...
28/04/2023 Subvencions
Concessió de subvencions de la Diputació de Tarragona per generar entorns més resilients, segurs i saludables per a l'exercici 2022. Línia 2 - Salut La Diputació de Tarragona ha concedit en aquesta línia a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 5.206,73 € Realització de les analítiques...
21/12/2022 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022 per import de 1.639,79 € per a dur a terme l’actuació: "Adquisició servidor...

Pàgines