Noticies

18/06/2019 Actualitat
D'acord amb el que disposa la Llei 6/1985, d'1 de juliol, del poder judicial i el Reglament núm. 3/1995, de 7 de juny, dels jutges de pau, és necessari iniciar el procediment per a l'elecció del jutge de pau titular i el suplent com sigui que està a punt de finalitzar el mandat de l'actual jutge de...
16/04/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat, una subvenció per al sosteniment del lloc de secretari-interventor, per import de 10.000 euros.
15/02/2019 Subvencions
L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 960,86 € pel concepte: Analítiques en xarxes publiques d’aigua, dins les bases per a la concessió de subvencions per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de...
08/06/2018 Subvencions
L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 535,92 € pel concepte: Analítiques en xarxes publiques d’aigua, dins les bases per a la concessió de subvencions per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de...

Pàgines