Subvenció de la Diputació de Tarragona

03/11/2023 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a l'anualitat 2023, del Pla d'Acció Municipal (PAM) per import de 3.000 € per a Despeses Corrents; que es destinarà al 100%, a la reparació, manteniment i conservació dels camins municipals de tot el municipi, durant l’any 2023.