Concessió de subvencions de la Diputació per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

02/11/2023 Subvencions

Concessió de subvencions de la Diputació per actuacions de gestió de plagues urbanes i de protecció i gestió dels animals domèstics, en règim de concurrència competitiva, per a l'exercici 2023

La Diputació de Tarragona , ha concedit a l’ajuntament de Savallà del Comtat, en aquesta línia una subvenció de 8.662,22€ sobre un pressupost elegible de 10.000€ amb un % concedit del  86,62% per:  Plagues urbanes i gestió animals domèstics.