Noticies

31/01/2020 Subvencions
El Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 39.708,48 euros dins les subvencions per a la dinamització territorial per als anys 2018 i 2019, per a l’obra de “Renovació parcial de la canonada d’abastament d’aigua”.
15/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 1.226,06 euros dins les Bases per a la millora de les instal.lacions i equipaments dels consultoris mèdics locals, convocatòria 2019.
15/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 803,33 euros dins les Bases per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i millora de la qualitat de l’aigua de consum humà, convocatòria 2019.
03/10/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 4.592,10 € per a la implantació de mesures recollides als Plans D’acció d’Energia Sostenible (PAES) per dur a terme la següent actuació: - Millora de l’Eficiència Energètica de l’Enllumenat Públic del nucli...
09/08/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 48.809,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2018, corresponent a l’obra “Pavimentació de la zona nord de Segura” amb un pressupost de 199.902,61 euros.
09/08/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 75.536,00 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2017, corresponent a l’obra “Pavimentació de la zona nord de Segura” amb un pressupost de 199.902,61 euros.
08/08/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 18.678 euros del Pla d’Acció Municipal de l’any 2019, corresponent al Programa d’inversions, per l’execució de l’obra de Soterrament línea eléctrica enllumenat públic; amb un pressupost de 32.287,17 euros
06/08/2019 Subvencions
L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 4.984,00 € pel concepte: PEXI 2018, Reparació del dipòsit municipal a Savallà del Comtat
16/04/2019 Subvencions
La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat, una subvenció per al sosteniment del lloc de secretari-interventor, per import de 10.000 euros.
15/02/2019 Subvencions
L'Ajuntament de Savallà del Comtat ha rebut de la Diputació de Tarragona una subvenció de 960,86 € pel concepte: Analítiques en xarxes publiques d’aigua, dins les bases per a la concessió de subvencions per actuacions de protección de la salut pública per a la millora de la gestió i la qualitat de...

Pàgines