Subvenció de la Generalitat de Catalunya

06/10/2022 Subvencions

Subvenció de la Generalitat de Catalunya

La Generalitat de Catalunya, a través de les Subvencions del Pla d'Obres i Serveis de Catalunya 2020-2024 per a inversions, ha atorgat a l'Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció de 114.270,70€ per a l'obra de "Renovació de carrers" de Savallà del Comtat.