Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública

15/01/2021 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona per actuacions de protecció de la salut pública

Diputació de Tarragona: Subvencions per actuacions de protecció de la salut pública, destinades al control i la millora de la qualitat de l’aigua de consum humà. Convocatòria 2020

La Diputació de Tarragona ha concedit a l'Ajuntament de Savallà del Comtat, una subvenció de 2.223,68 €, per al control i millora de la qualitat de l'aigua de consum humà.