Subvenció de la Diputació de Tarragona

21/12/2022 Subvencions

Subvenció de la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha concedit a l’Ajuntament de Savallà del Comtat una subvenció corresponent a la línia de subvencions per a la digitalització, transformació i millora de la seguretat del municipis, anualitat 2022 per import de 1.639,79 € per a dur a terme l’actuació: "Adquisició servidor enrackat i NAS còpies” amb un pressupost elegible de 2.487,40 €.